คณะบริหาร

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประจำปีการศึกษา 2563 

ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นี้

 

ช่องทางการรับสมัคร

▶ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.sapit.ac.th/admission

▶ ทาง QR code

▶ สอบถามทางเพจ Facebook โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

*** กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ผ่านเว็บได้เลยนะคะ

ส่วนเอกสารประกอบการรับสมัคร

ให้นำส่งมาพร้อมใบสมัครโดยพิมพ์จากระบบออนไลน์ในวันสอบคัดเลือกค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
▶ คู่มือการรับสมัคร : https://bit.ly/2YqWp45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ฝากกดติดดาว  ที่เพจเพื่อรับข่าวสารก่อนใคร

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563

 

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ตัวจริง" มารายงานตัวและมอบตัว

เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามกำหนดการดังนี้

.

รายงานตัว ม.1 และ ม.4

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. -16.00 น.

ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

.

กำหนดการมอบตัว

ม.1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. -16.00 น.

ม.4 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. -16.00 น.

.

สถานที่ : หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ดูประกาศผล --> http://bit.ly/2PWoCKJ

.

*** หมายเหตุ ***

หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกําหนด

"ถือว่าสละสิทธิ์"

โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลําดับถัดไป

มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 

-----------------------------------------------------

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โทร. 095-1713264 , 080-1949276

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2563 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ

รายงานตัวยืนยันเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในวันอังคารที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://bit.ly/3ay9ACO

-----------------------------------------------------

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โทร. 095-1713264 , 080-1949276

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบ

ม.1 สอบวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. -12.00 น.
ม.4 สอบวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. -12.00 น.

สนามสอบ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

รายชื่อและห้องสอบ --> http://bit.ly/39qvzf0

--------------------------------------------------------------------

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โทร. 095-1713264 , 080-1949276

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์

ชิงโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562
.

**หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนที่ได้ลําดับที่ 1–3 ของแต่ละระดับชั้น

เข้ารับรางวัลในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ดูประกาศผล : http://bit.ly/38MeiMx

 

 

 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

รายละเอียดประกาศ >> http://bit.ly/37u9483

 

 

ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
ชิงโล่รางวัล Sapit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/2NxaoPe

สนามสอบ --> โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
กำหนดการสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2563

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
หากไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะ

สอบถามรายละเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร2 (อาคารวิริยะ) ห้อง 226
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ (ไม่รับสมัครในวันสอบ)
โทรศัพท์ติดต่อ 064-082-5888 , 084-792-2597 , 082-157-4315 , 084-654-8329

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ O-NET

นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2562

สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.3 

กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.6

 

กำหนดการสอบ TCAS63

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กําหนดสอบ onet 63

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest   

ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

           

ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาต้น และ ระดับมัธยมศึกษาปลายขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น

โดยกำหนดระเบียบการดังนี้

๑. ระดับที่สมัครสอบ

  • ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา            
  • ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                        
  • ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔            
  • ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  • ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

. วันเวลาและวิชาที่สอบ

   วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

    วิชาที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

เวลาสอบ

คะแนน

คณิตศาสตร์  ม.๑

๒ ชั่วโมง

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๒

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๓

๑๐๐

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา

๒ ชั่วโมง

๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๔

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๕

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๖

๑๐๐

. เนื้อหาข้อสอบ

              เนื้อหาข้อสอบแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

. ค่าสมัครสอบ คนละ ๖๐ บาท

. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑  เดือนธันวาคม

    พ.ศ.๒๕๖๒

. การรับสมัครสอบ

 สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคาร ๒  (อาคารวิริยะ) ห้อง ๒๒๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ  ไม่รับสมัครในวันสอบ   โทรศัพท์ติดต่อ  ๐๖๔-๐๘๒-๕๘๘๘,  ๐๘๒-๑๕๗-๔๓๑๕,   ๐๘๔-๗๙๒-๒๕๙๗,  ๐๘๔-๖๕๔-๘๓๒๙

เลขที่บัญชี ๕๔๖๒๕๗๘๘๒๗  ธนาคารไทยพาณิชย์  คุณครูศรัยฉัตร โพธิราช และคุณครูบุญทิวา ศาลารัตน์

และส่งหลักฐานการโอนที่  Line ID: raimaths 1025

. สถานที่สอบ

            โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด    

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

            วันศุกร์ที่ ๑๗  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบห้องสอบ

ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ (อาคารวิริยะ) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเว็ปไซต์ http://www.sapit.ac.th  

. การประกาศผลสอบ

            ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังตรวจสอบ          ได้ทางเว็ปไซต์ http://www.sapit.ac.th ภายในวันที่  ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๑๐.รางวัล

  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด แต่ละระดับชั้นมี ดังนี้

            อันดับที่ ๑  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่รางวัล 

            อันดับที่ ๒  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

            อันดับที่ ๓  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

         สำหรับครูที่ควบคุมนักเรียนและสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร

* ในกรณีที่คะแนนสอบเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาในข้อสอบอัตนัย (เติมคำตอบ) แต่ถ้ายังเท่ากันอีก

จะเฉลี่ยทุนการศึกษาในอันดับนั้นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือโทรศัพท์คุณครูพรหมจตุรพักตร์  วรขันธ์  

(๐๖๔-๐๘๒-๕๘๘๘) , คุณครูสุกัญญา กลางสุข (๐๘๒-๑๕๗-๔๓๑๕)  และ คุณครูบุญทิวา  ศาลารัตน์

(๐๘๔-๗๙๒-๒๕๙๗)

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ­๒๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายไพฑูรย์  มนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

 

ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประกาศ

ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

ซึ่งได้ดําเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น

 

บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการสอบ

เป็นที่เรียบร้อย จึงได้ประกาศผลสอบและประกาศรายชื่อนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลโดยแบ่งเป็นระดับ ดังรายชื่อที่แนบ

 

 ประกาศผล --> http://bit.ly/2PchCIL

 

*** หมายเหตุ **

ให้นักเรียนที่ได้ลําดับที่ 1-5 ของแต่ละระดับชั้น

เข้ารับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล

ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. 

ณ บริเวณหน้าเสาธง หลังเสร็จพิธีการหน้าเสาธง


ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 


 

ดาวน์โหลดประกาศ

หน้าที่ 1 จาก 8
 

เข้าสู่ระบบ

49123
วันนี้วันนี้213
เมื่อวานเมื่อวาน348
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้952
เดือนนี้เดือนนี้12800
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน49123

ปฏิทิน

« กรกฏาคม 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ค้นหา...