คณะบริหาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest ) ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest   

ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

           

ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาต้น และ ระดับมัธยมศึกษาปลายขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น

โดยกำหนดระเบียบการดังนี้

๑. ระดับที่สมัครสอบ

  • ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา            
  • ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                        
  • ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔            
  • ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  • ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

. วันเวลาและวิชาที่สอบ

   วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

    วิชาที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

เวลาสอบ

คะแนน

คณิตศาสตร์  ม.๑

๒ ชั่วโมง

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๒

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๓

๑๐๐

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา

๒ ชั่วโมง

๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๔

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๕

๑๐๐

คณิตศาสตร์  ม.๖

๑๐๐

. เนื้อหาข้อสอบ

              เนื้อหาข้อสอบแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

. ค่าสมัครสอบ คนละ ๖๐ บาท

. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑  เดือนธันวาคม

    พ.ศ.๒๕๖๒

. การรับสมัครสอบ

 สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคาร ๒  (อาคารวิริยะ) ห้อง ๒๒๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ  ไม่รับสมัครในวันสอบ   โทรศัพท์ติดต่อ  ๐๖๔-๐๘๒-๕๘๘๘,  ๐๘๒-๑๕๗-๔๓๑๕,   ๐๘๔-๗๙๒-๒๕๙๗,  ๐๘๔-๖๕๔-๘๓๒๙

เลขที่บัญชี ๕๔๖๒๕๗๘๘๒๗  ธนาคารไทยพาณิชย์  คุณครูศรัยฉัตร โพธิราช และคุณครูบุญทิวา ศาลารัตน์

และส่งหลักฐานการโอนที่  Line ID: raimaths 1025

. สถานที่สอบ

            โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด    

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

            วันศุกร์ที่ ๑๗  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบห้องสอบ

ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ (อาคารวิริยะ) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเว็ปไซต์ http://www.sapit.ac.th  

. การประกาศผลสอบ

            ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังตรวจสอบ          ได้ทางเว็ปไซต์ http://www.sapit.ac.th ภายในวันที่  ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๑๐.รางวัล

  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด แต่ละระดับชั้นมี ดังนี้

            อันดับที่ ๑  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่รางวัล 

            อันดับที่ ๒  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

            อันดับที่ ๓  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

         สำหรับครูที่ควบคุมนักเรียนและสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร

* ในกรณีที่คะแนนสอบเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาในข้อสอบอัตนัย (เติมคำตอบ) แต่ถ้ายังเท่ากันอีก

จะเฉลี่ยทุนการศึกษาในอันดับนั้นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือโทรศัพท์คุณครูพรหมจตุรพักตร์  วรขันธ์  

(๐๖๔-๐๘๒-๕๘๘๘) , คุณครูสุกัญญา กลางสุข (๐๘๒-๑๕๗-๔๓๑๕)  และ คุณครูบุญทิวา  ศาลารัตน์

(๐๘๔-๗๙๒-๒๕๙๗)

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ­๒๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายไพฑูรย์  มนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

อ่าน 439 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

เข้าสู่ระบบ

19048
วันนี้วันนี้206
เมื่อวานเมื่อวาน383
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1006
เดือนนี้เดือนนี้1006
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน19048

ปฏิทิน

« มิถุนายน 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ค้นหา...