สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

 

ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประกาศ

ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย

ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

ซึ่งได้ดําเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น

 

บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการสอบ

เป็นที่เรียบร้อย จึงได้ประกาศผลสอบและประกาศรายชื่อนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลโดยแบ่งเป็นระดับ ดังรายชื่อที่แนบ

 

 ประกาศผล --> http://bit.ly/2PchCIL

 

*** หมายเหตุ **

ให้นักเรียนที่ได้ลําดับที่ 1-5 ของแต่ละระดับชั้น

เข้ารับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล

ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. 

ณ บริเวณหน้าเสาธง หลังเสร็จพิธีการหน้าเสาธง


ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 


 

ดาวน์โหลดประกาศ

อ่าน 307 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม