วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ประจำปีการศึกษา 2562

 

::   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::

  ::  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ::  

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395

 


ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2562 

************************************** 

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2562  นั้น  บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม    ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง  จำนวน  36  คน และตัวสำรองจำนวน  191  คน  ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  

โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้

หลักฐานการมอบตัว  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา       จำนวน   1  ชุด

ค่าใช้จ่ายการมอบตัว

  1. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน     2,730  บาท
  2. ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน     5,000  บาท
  3. ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตลอด 3 ปี จำนวน    10,000 บาท

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   จำนวน    17,730 บาท

 

หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองให้มามอบตัวแทนตามลำดับ ในวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2562  

ในเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ  หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2562เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2562

**************************************

 ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  23 - 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นั้น  บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง  จำนวน  30  คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้

หลักฐานการมอบตัว  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา       จำนวน   1  ชุด

ค่าใช้จ่ายการมอบตัว

  1. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน     2,730  บาท
  2. ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน     8,000  บาท
  3. ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตลอด 3 ปี จำนวน    10,000 บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน    20,730 บาท

 

หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์      

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2562  

(นายไพฑูรย์  มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 095-1713264 , 080-1949276

อ่าน 477 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

เข้าสู่ระบบ

82419
วันนี้วันนี้185
เมื่อวานเมื่อวาน411
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1493
เดือนนี้เดือนนี้7858
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน82419

ปฏิทิน

« กรกฏาคม 2019 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ค้นหา...