เข้าสู่ระบบ

195416
วันนี้วันนี้165
เมื่อวานเมื่อวาน221
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้386
เดือนนี้เดือนนี้5537
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน195416

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤษภาคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561

**************************************

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  นั้น 
บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 117 คน แยกตามแผนการเรียนดังนี้

  1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จำนวน   72   คน
  2. สังคม – ภาษาไทย                 จำนวน   19   คน
  3. สังคม – ภาษาอังกฤษ             จำนวน   16   คน
  4. สังคม – ภาษาญี่ปุ่น                จำนวน   10  คน

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว และมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันที่  8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  

โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

  

เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                   จำนวน   1  ชุด
  2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) จำนวน   1  ชุด
  3. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน   2,085  บาท

    หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม         

     

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

 

อ่าน 496 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...