เข้าสู่ระบบ

195408
วันนี้วันนี้157
เมื่อวานเมื่อวาน221
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้378
เดือนนี้เดือนนี้5529
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน195408

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤษภาคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561

**************************************

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  นั้น
บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 264 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว และมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ในวันที่  7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                   จำนวน   1  ชุด
  2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)    จำนวน   1  ชุด
  3. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน   2,085  บาท

    หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม          

    

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

(นายไพฑูรย์  มนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

อ่าน 1088 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...