เข้าสู่ระบบ

195408
วันนี้วันนี้157
เมื่อวานเมื่อวาน221
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้378
เดือนนี้เดือนนี้5529
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน195408

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤษภาคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร
1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 176 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 176 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก
1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 264 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก
ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30

2. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว

ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ประเภท ข นักเรียนสอบคัดเลือก
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

3. สถานที่รับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว
- รับสมัครที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- จับฉลาก / รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1. แผนการเรียนและจำนวนที่รับเข้าศึกษา มีแผนการเรียนดังนี้

1.1 แผนการเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต จำนวน 240 คน
1.2 แผนการเรียนที่เน้นภาษาไทย-สังคม จำนวน 40 คน
1.3 แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ - สังคม จำนวน 40 คน
1.4 แผนการเรียนที่เน้นภาษาญี่ปุ่น - สังคม จำนวน 80 คน

2. ประเภทของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทโรงเรียนเดิม รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 320 คน
2.2 ประเภทสอบคัดเลือก รับโดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จากนักเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน

 

3. กำหนดการรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / ประกาศผลและมอบตัว ประเภทสอบคัดเลือก

วันรับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
วันประกาศผล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

4. สถานที่รับสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว
- รับสมัครที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

อ่าน 766 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...