ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (65)

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 . . . https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน
ประกาศผลการสอบแข่งขัน วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศผลสอบ ** ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการแข่งขันในลำดับที่ 1-3 มารับโล่และลำดับที่ 4-5 ชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ที่หน้าเสาธงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ***
ROV E-Sport SPK ครั้งที่ 1 เตรียมพบกับการแข่งขัน E-Sport ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด !!! ชิงเงินรางวัลรวม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รับสมัครออนไลน์ วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ http://sapit.ac.th/rov เท่านั้น!!. *** เงื่อนไขการสมัคร *** 1. รับสมัครเพียง 8 ทีม ทีมละ 6 คน 2. ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่มีคะแนนความประพฤติ 80 คะแนนขึ้นไป!! 3. ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน) 12 ส.ค. 2562 ** ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสมัคร โดยบันทึกหน้าจอคะแนนความประพฤติ โดยเข้าผ่านระบบ NextSchool และแนบรูปภาพเพื่อประกอบการสมัคร
เฉลยข้อสอบ การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562 ** ประกาศผลสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ** 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
การประชุมผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ​ เขต​ 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)​ ครั้งที่​ 5​ ประจำปี​ 2562 โดยมีผู้บริหารจากทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เดินทางมาประชุมพร้อมกัน ณ​ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม​ อำเภอเสลภูมิ​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ ในวันอังคารที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2562​ เวลา​ 13.30​ น.​ เข้าสู่อัลบั้มภาพ
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0981052404 , 0860159067 หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ ของ สพม.27 (www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2562 การส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ นางสุภาพ จิตราช , นายรักชาติ อาวรณ์ คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร , นางสาววิริยะ ลามคำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครได้ที่ นางนภาพร จันทะปิดตา…
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 :: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :: :: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :: สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395 ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2562 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง จำนวน 36 คน และตัวสำรองจำนวน 191 คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้ หลักฐานการมอบตัว สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด ค่าใช้จ่ายการมอบตัว ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน 2,730 บาท ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน 5,000 บาท ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตลอด 3 ปี จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 17,730 บาท หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองให้มามอบตัวแทนตามลำดับ ในวันที่…
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 . . . https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร 1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 288 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 288 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก 1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 192 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัครประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2562 (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม) 2.1.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ 2.1.3…
เรื่อง ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 #สอบคัดเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ⭕ ชั้น ม.1:: วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ⭕ ชั้น ม.4:: วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น. #ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร 095-171-3264 , 080-194-9276 , 043-551-395 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ------------------------------------------------------ ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. การรับนักเรียน 1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 1.2 วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้ - วิชาคณิตศาสตร์ 45 คะแนน - วิชาวิทยาศาสตร์ 45 คะแนน - วิชาภาษาอังกฤษ 30 คะแนน - วิชาสังคมศึกษา 15 คะแนน - วิชาภาษาไทย 15 คะแนน 1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ไม่น้อยกว่า 3.00 2.3 เป็นโสด 2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 2.6…
ประกาศผลสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศผลการสอบ แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
เฉลยข้อสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศห้องสอบ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "หลังเขียว มินิ มาราธอน ครั้งที่ 1" ในวันที่ 16 ธ.ค. 2561 *ลุ้นถ้วยรางวัลกว่า 100 ใบ! ?? ประเภทการวิ่ง Fun Run 5 km. / Mini Marathon 10 km. - ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://running.sapit.ac.th- สมัครด้วยตัวเองที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอาคารศูนย์กีฬา 50 ปี - การชำระเงิน http://running.sapit.ac.th/payment/ - การรับเบอร์เสื้อที่ระลึกผู้สมัครสามารถรับเสื้อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันนำหลักฐานการรับสมัครมาติดต่อขอรับได้ที่ อาคารศูนย์กีฬา 50 ปี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 หรือ ณ จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย เช้าวันแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ก่อนปล่อยตัวนักวิ่งในแต่ละประเภทการแข่งขัน #ค่าสมัคร- ครู นักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 60 บาท (รับเกียรติบัตร)- ครู นักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 200 บาท (รับเสื้อ + เกียรติบัตร)- บุคคลทั่วไป 300.- (รับเสื้อ + เกียรติบัตร + เหรียญ)- บุคคลทั่วไป VIP 1,000.- (รับเสื้อ + เกียรติบัตร + เหรียญ + โล่รางวัล) - เริ่มรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป - 15 ธันวาคมนี้ - สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ☎️ 083-1458791 (อ.บุญเลิศ)☎️ 084-4185917 (อ.เกศสุฎา)☎️ …
สรุปรายการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ทั้งหมด 41 รายการ แข่งขัน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศห้องสอบ แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVIII ) ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVIII ) ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้ ๑. ระดับที่สมัครสอบ ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. เนื้อหาข้อสอบ ข้อสอบในปีนี้เป็นเนื้อหาแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๔. ค่าสมัครสอบ คนละ ๖๐ บาท ๕. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖. การรับสมัครสอบ สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ (อาคารวิริยะ) ห้อง ๒๒๖ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและค่าสมัครทางธนาณัติ สั่งจ่าย…
ตรวจสอบผลการเรียน https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน
เฉลยข้อสอบ การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 ** กรณีมีข้อโต้แย้งในการตรวจคะแนน ** สามารถบันทึกและนำส่งที่กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 >> แบบฟอร์มบันทึกข้อโต้แย้ง << ** ประกาศผลสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ** 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0981052404,0860159067 หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.thหรือเว็บไซต์ ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กาหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2561 การส่งใบสมัครและชาระเงินค่าสมัคร ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้1. นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชาระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจารายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ นางสุภาพ จิตราช นายรักชาติ อาวรณ์ คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่านระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร นางชุติมา ศรีเรือง นางสาววิริยะ ลามคาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครได้ที่ นางนภาพร จันทะปิดตา นางสุภาพ จิตราชระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครได้ที่ นายปัญญา น่าบัณฑิต นายธนพล นิลผายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครได้ที่ นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ นางสาวณฐาภัค…
หน้าที่ 1 จาก 3
 

เข้าสู่ระบบ

166594
วันนี้วันนี้806
เมื่อวานเมื่อวาน756
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2918
เดือนนี้เดือนนี้10972
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน166594

ปฏิทิน

« พฤศจิกายน 2019 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ค้นหา...