คณะบริหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

Countdown :: O-NET ม.3

motionmailapp.com


 

Countdown :: O-NET ม.6

motionmailapp.com

Highlighter

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562. **หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนที่ได้ลําดับที่ 1–3 ของแต่ละระดับชั้น เข้ารับรางวัลในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนเสลภูมิพิท...

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ณ ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รายละเอียดประกาศ >&...

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest )

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest )

ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัล Sapit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/2NxaoPe (http://bit.ly/2NxaoPe) สนามสอบ --> โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกำหนดการสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2563 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ หากไม่มีรายช...

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ O-NET นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ O-NET นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ O-NET นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม     กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.3   กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.6   กำหนดการสอบ TCAS63    ...

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest )

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest )

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง  การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest    ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศา...

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562   ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ดําเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ...

>> ดูทั้งหมด   ....


ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันพฤหัสบดี, 14 Mar 2562 00:00

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการ "ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน" เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับการประมูล ติดต่อรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ ตั้งแต่ วันที่ 14-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน 216ก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 1 หลัง (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน 216ก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 1 หลัง (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันอังคาร, 05 Jun 2561 00:00

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน 216ก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 1 หลัง รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ...

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ** (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ** (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันอังคาร, 22 Nov 2559 15:45

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙...

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ** (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ** (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันพุธ, 22 Jun 2559 21:05

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙...

 

นำเมาส์ชี้ที่อัลบั้มภาพเพื่อดูชื่อกิจกรรม :: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ** คลิกที่นี่ !! **


Browse an album and pick photo using checkbox which will appear on hover

  Selection Preview

 

   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน E-Book "จุลสารเสลภูมิพิทยาคม" แบบเต็มจอ


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์

วันบูรณาการไทย สังคม คณิต วิทย์ จุดประกายความคิด สร้างศิษย์สู่อาเซียน

ปีการศึกษา 2561


"หลังเขียวมินิมาราธอน ครั้งที่ 1"  วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม คลิก!!


 

แบบประเมินโรงเรียน คลิก!!!!

 


 ดาวน์โหลด เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC คลิก!!


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67

 


https://www.youtube.com/watch?v=E9bfYMMACBQ 

"รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย"

จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ World Class Standard School

ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษา

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย

เพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิ ควบคู่กับทั้งเรื่องของจริยธรรม และคุณธรรม

ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ดำเนินรายการโดย ดนุพงศ์ ฉัตรทอง

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-15.30 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 64

 


 

 

เว็บไซต์โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program

 


 

 

ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อโรงเรียนตนเอง , งานห้องสมุดโรงเรียน

และงานกีฬาภายในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 


 

 

เข้าสู่ระบบ

220732
วันนี้วันนี้94
เมื่อวานเมื่อวาน578
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1141
เดือนนี้เดือนนี้8285
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน220732

ปฏิทิน

« กุมภาพันธ์ 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

ค้นหา...