Highlighter

 

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 . . . https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx (https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx) ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน     ดาวน์โหลด App...

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศผลการสอบแข่งขัน  วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2562   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27     ประกาศผลสอบ ** ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการแข่งขันในลำดับที่ 1-3 มารับโล่และลำดับที่ 4-5 ชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  ที่...

การแข่งขัน ROV E-Sport SPK สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

การแข่งขัน ROV E-Sport SPK สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ROV E-Sport SPK ครั้งที่ 1   เตรียมพบกับการแข่งขัน E-Sport ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด !!! ชิงเงินรางวัลรวม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันที่ 14 สิงหาคม 2562   รับสมัครออนไลน์ วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ h...

เฉลยข้อสอบการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562

เฉลยข้อสอบการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562

เฉลยข้อสอบ การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562        ** ประกาศผลสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ** ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8  ปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ   วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST   ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27   กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่  4  สิงหาคม  2562 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธ...

การประชุมผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ​เขต​ 27 ครั้งที่​ 5​ ประจำปี​ 2562

การประชุมผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ​เขต​ 27 ครั้งที่​ 5​ ประจำปี​ 2562

การประชุมผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ​ เขต​ 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)​ ครั้งที่​ 5​ ประจำปี​ 2562 โดยมีผู้บริหารจากทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เดินทางมาประชุมพร้อมกัน ณ​ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทย...

>> ดูทั้งหมด   ....


ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันพฤหัสบดี, 14 Mar 2562 00:00

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการ "ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน" เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับการประมูล ติดต่อรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ ตั้งแต่ วันที่ 14-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  เรื่อง  การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน  216ก  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน  1  หลัง (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน 216ก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 1 หลัง (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันอังคาร, 05 Jun 2561 00:00

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียน 216ก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 1 หลัง รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ...

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ** (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ** (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันอังคาร, 22 Nov 2559 15:45

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ส้วมนักเรียนหญิง ๖ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙...

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  ** (ด่วนที่สุด!!!)

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ** (ด่วนที่สุด!!!)

Written By โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม on วันพุธ, 22 Jun 2559 21:05

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙...

 

นำเมาส์ชี้ที่อัลบั้มภาพเพื่อดูชื่อกิจกรรม :: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ** คลิกที่นี่ !! **


Browse an album and pick photo using checkbox which will appear on hover

  Selection Preview

 

   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน E-Book "จุลสารเสลภูมิพิทยาคม" แบบเต็มจอ


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์

วันบูรณาการไทย สังคม คณิต วิทย์ จุดประกายความคิด สร้างศิษย์สู่อาเซียน

ปีการศึกษา 2561


"หลังเขียวมินิมาราธอน ครั้งที่ 1"  วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม คลิก!!


 

แบบประเมินโรงเรียน คลิก!!!!

 


 ดาวน์โหลด เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC คลิก!!


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67

 


https://www.youtube.com/watch?v=E9bfYMMACBQ 

"รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย"

จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ World Class Standard School

ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษา

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย

เพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิ ควบคู่กับทั้งเรื่องของจริยธรรม และคุณธรรม

ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ดำเนินรายการโดย ดนุพงศ์ ฉัตรทอง

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-15.30 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 64

 


 

 

เว็บไซต์โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program

 


 

 

ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อโรงเรียนตนเอง , งานห้องสมุดโรงเรียน

และงานกีฬาภายในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 


 

 

เข้าสู่ระบบ

166594
วันนี้วันนี้806
เมื่อวานเมื่อวาน756
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2918
เดือนนี้เดือนนี้10972
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน166594

ปฏิทิน

« พฤศจิกายน 2019 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ค้นหา...