เข้าสู่ระบบ

68443
วันนี้วันนี้1361
เมื่อวานเมื่อวาน1810
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1361
เดือนนี้เดือนนี้12247
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน68443

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« ธันวาคม 2017 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (รอบทั่วไป) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4

ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา2560

**************************************

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก)

เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิ พิทยาคม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 117 คน

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 :: วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 :: วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.

และมอบตัวเป็นนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                     จำนวน 1 ชุด

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)     จำนวน 1 ชุด

3. ค่ามอบตัว นักเรียนใหม่                                                         จำนวน 2,400 บาท

.

หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560


 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่าน 1061 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...