เข้าสู่ระบบ

141736
วันนี้วันนี้63
เมื่อวานเมื่อวาน452
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6710
เดือนนี้เดือนนี้40619
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน141736

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« มกราคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (37)

เฉลยข้อสอบ   การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล (Sapit Math Contest XVII)  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    และประกาศห้องสอบ    แข่งขัน Sapit Math Contest    ครั้งที่ 17   ประจำปีการศึกษา 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด     
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง  สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล  ( Sapit Math Contest XVII )             ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVII )                          ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม                      ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้ ๑. ระดับที่สมัครสอบ ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา                       ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ   ๓. เนื้อหาข้อสอบ             ข้อสอบในปีนี้เป็นเนื้อหาแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๔. ค่าสมัครสอบ คนละ ๕๐ บาท ๕. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๖  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๕  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖.…
คณะครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมและศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบงานพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ณ ศาลาอุทยานวัฒนธรรม โดยชมรมครูเก่า - ศิษย์เก่าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.    โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมโดย ผู้อำนวยการไพฑูรย์ มนตรี คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณชมรมครูเก่า ศิษย์เก่าทุกท่าน และผู้ร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมและผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ศูนย์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และคุณงามความดี ของชมรมครูเก่า และศิษย์เก่าทุกท่าน   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     เอกสารการมอบงานพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระดับเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค จำนวนทั้งสิ้น 58 รายการ และได้รับรางวัลอื่นๆมากมาย (ตามรายละเอียด)   ทางโรงเรียนขอชื่นชมและให้กำลังใจครูผู้ควบคุมและนักเรียนทุกคน ในการฝึกซ้อมแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมในระดับภาค ที่จ.ขอนแก่นต่อไป     *** เอกสารสรุปรายละเอียดเหรียญรางวัล ***          
  ประกาศผลการสอบแข่งขัน   ทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย  ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560   ประกาศผลสอบ      
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    และประกาศห้องสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย   ครั้งที่ 7   ประจำปีการศึกษา 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด          
  ประกาศผลการสอบแข่งขัน   วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27   ประกาศผลสอบ      
  ประกาศรับสมัครสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560   สมัครออนไลน์ที่  http://gg.gg/thspk60         ดาวน์โหลดรายละเอียด          
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงกล่อมลูกภาคอีสาน ระดับประเทศ คือ นางสาวสมฤทัย ทวีเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ซึ่งได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองกับครอบครัวและโรงเรียน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
กำหนดการ การจัดงาน “ASEAN  DAY” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕กิจกรรมการแสดงการละเล่นพื้นบ้านการจำหน่วยอาหารประจำของประเทศต่างๆ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และการจำหน่วยอาหารพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ภาคบ่าย ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การแสดงดนตรีลูกทุ่งไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  นักเรียน/บุคลากรพร้อมกันที่หอประชุมตักกสิลาเพื่อร่วมพิธีเปิด ๑๓.๐๐ - ๑๓.๐๕ น.  ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้ติดตามเข้าสู่พิธีการ (วงโยทวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้ร่วมงาน ๑๓.๐๕ - ๑๓.๑๐ น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ๑๓.๑๐ - ๑๓.๓๐ น.  ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน - ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี - ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตศิลาทองและคณะกรรมการสถานศึกษา - ประธานและแขกผู้มีเกียรติคณะครูทุกท่านร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การแสดงบนเวทีช่วงที่ ๑ ๑๓.๓๐.- ๑๓.๔๕น.  - การแสดงเปิดงาน “ชุดครอบครัวเดียวกัน” ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐น.  - กิจกรรมการแสดงศิลปะป้องกันตัว “เทควันโด”   ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  - กิจกรรม “Teacher’s Asian Fantasy”   (มอบของที่ระลึกแด่ครูที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติเข้าร่วมกิจกรรม)  - หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำประธานและคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการบทางวิชาการ - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที ช่วงที่ ๒ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.   - กิจกรรมการแสดงชุดแสงสว่างแห่งอาเซียน ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.   - การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐…
  ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ    การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST   ครั้งที่ 6 ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560          
เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วมได้สร้างผลกระทบให้กับชาวเสลภูมิ รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนในหลายหมู่บ้าน ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือและบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน   จึงขอเชิญชวนพี่น้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องสาธารณูปโภค ยา ไฟฉาย อื่นๆ สถานที่ ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   สำหรับท่านใดสะดวกบริจาคเงิน ชื่อบัญชี : ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตอำเภอเสลภูมิ (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)  ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 429-0-491278   ที่อยู่และเบอร์ติดต่อโรงเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตำบลขวัญเมือง  เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด  45120 โทร. 043-551-395   โทรสาร. 043-551-396   "เพราะน้ำใจไม่มีวันหมด ทางโรงเรียนขอขอบคุณธารน้ำใจ จากผู้ช่วยเหลือทุกท่าน"
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560   ม.ต้น  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ประถมศึกษา และ ม.ปลาย  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.     รายชื่อผู้สมัครสอบ      
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบ             กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 0867154577, 0857382772  หรือ  Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2560   ส่งใบสมัครและชำระเงินทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา  ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ส่งทาง E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)    หมายเหตุ  1.  การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง                  2.  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่  www.sapit.ac.th  หรือ…
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา2560 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น บัดนี้ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากได้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 185 คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อจับฉลากเข้าเป็นนักเรียน ในวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และเริ่มจับฉลาก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป . ทั้งนี้ นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อคณะกรรมการด้วย หากนักเรียนคนใดไม่มาจับฉลาก ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา . จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา2560 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิ พิทยาคม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 117 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 :: วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 :: วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                     จำนวน 1 ชุด 2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)     จำนวน 1 ชุด 3.…
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Program  ระดับชั้น ม.1 และ ม.4     Click !!!!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  Gifted Program  ระดับชั้น ม.1 และ ม.4     Click !!!!
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  รับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ม.1   (10 ห้องเรียน)  จำนวน 400 คน ม.4   (10 ห้องเรียน)  จำนวน 400 คน   วันที่รับสมัคร 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.   สถานที่รับสมัคร สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 โทร. 081-0742255 , 080-1949276
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่รับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.   สถานที่รับสมัคร สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 โทร. 081-0742255 , 080-1949276 ​เอกสารประกอบการรับสมัคร1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (1 ฉบับ)2. สำเนาผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (1 ฉบับ)- ม.1 = สำเนาผลการเรียน ป.1-ป.5   - ม.4 = ผลการเรียน 5 ภาคเรียน    3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (จำนวน  2  รูป)    กำหนดการรับสมัครสอบ
 ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่ !!!   Sapit Math Contest ครั้งที่ 16  !!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือโทรศัพท์ ๐๙๒-๖๕๒๘๔๖๓  และ ๐๘๘-๓๑๙๗๑๙๒  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  Sapit Math Contest ครั้งที่ 16  !!!!   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือโทรศัพท์ ๐๙๒-๖๕๒๘๔๖๓  และ ๐๘๘-๓๑๙๗๑๙๒  
ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVI )                          ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้   ๑. ระดับที่สมัครสอบ                           ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา                     ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                           ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                           ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ    วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙     วิชาที่สอบ เวลาที่ใช้สอบ เวลาสอบ คะแนน คณิตศาสตร์  ม.๑ ๒ ชั่วโมง ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๐๐ คณิตศาสตร์  ม.๒ ๑๐๐ คณิตศาสตร์  ม.๓ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ประถมศึกษา ๒ ชั่วโมง ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑๐๐ คณิตศาสตร์  ม.๔ ๑๐๐…
หน้าที่ 1 จาก 2
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...